BELL-LLOC

CONSULTA DELS LLIBRES I MATERIAL NECESSARI PER AL CURS 18-19

Per a veure el llistat de llibres i material necessari per al curs 18-19, podeu introduir el DNI de l'alumne, del pare o de la mare, incloent la lletra del NIF. No escriviu ni guions (-) ni punts (.) o altres caràcters per a separar els dígits o el número de la lletra. Format: 99999999X. Per a NIE: X9999999X
DNI:
 
BELL-LLOC - Carrer Can Pau Birol, 2-6. 17005 GIRONA - Tel. 972 23 21 11 - informacio@bell-lloc.org