CONSULTA DELS LLIBRES I MATERIAL NECESSARI PER AL CURS 23-24

Per a veure el llistat de llibres i material necessari per al curs 23-24, podeu introduir el DNI de l'alumne, del pare o de la mare, incloent la lletra del NIF.
No escriviu ni guions (-) ni punts (.) o altres caràcters per a separar els dígits o el número de la lletra. Format: 99999999X. Per a NIE: X9999999X
DNI DE L'ALUMNE/PARE/MARE:
També us podreu descarregar un document pdf personalitzat amb les recomanacions dels deures d'estiu
BELL-LLOC - Carrer Can Pau Birol, 2-6. 17005 GIRONA - Tel. 972 23 21 11 - informacio@bell-lloc.org